VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi arbetar främst inom dessa verksamhetsområden.

Bolagsrätt

Kommersiell avtals- och köprätt

Arbetsrätt

Fastighetsrätt

Skadeståndsrätt

Processer

Styrelseuppdrag

Transaktionsjuridik