Integritetspolicy GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter du skickar in till oss via hemsidan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ha kontakt med dig i ärenden.

Vi har fått dina uppgifter från formulär och e-post. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas tillsvidare så länge du är klient hos oss.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är John Goldie. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lexmar.se. Du når vårt dataskyddsombud på +468-122 001 90. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa cookies kommer att ligga i ett år.

Om du har ett konto och du loggar in på den här sidan kommer vi att ange en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och kasseras när du stänger webbläsaren. När du loggar in, kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmdisplayalternativ. Inloggnings cookies varar i två dagar, och skärmalternativen cookies håller i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att fortsätta i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto, kommer inloggningskakorna att tas bort.

Frågor eller funderingar. Tveka inte att kontakta oss.