OM OSS

John Goldie Advokatbyrå AB är huvudsakligen verksamt inom affärsjuridikens område. Vi vänder oss i första hand till små och medelstora företag men har också större uppdragsgivare. Våra tjänster omfattar allmän rådgivning i frågor som rör företag och dess relationer med ägare, leverantörer, kunder, konkurrenter, anställda och myndigheter. Häri ingår att upprätta och granska avtal och att företräda våra klienter i rättsliga tvister.

Vi har många fasta klienter, vilket har givit oss inblick i ett flertal olika branscher. Enligt vår erfarenhet förutsätter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning god kännedom inte bara om affärslivet i stort utan även om speciella branscher.

Advokatbyrån har vidare särskild erfarenhet av bl.a. brittisk-svenska handelsrelationer. Vi uttrycker oss både muntligen och skriftligen lika väl på engelska som på svenska.

Välkommen att kontakta oss